в черзі 0
Menu

04.07.2018

Актуально для акціонерів: обленерго виплатить дивіденди за результатами 2012 року

18 квітня 2018 року у АТ «Прикарпаттябленерго» відбулись збори акціонерів компанії, на яких вирішили виплатити дивіденди за результатами роботи у 2012. В кінці минулого місяця їх почали виплачувати. Енергетики розповіли про те, хто, як і скільки дивідендів отримає. Енергетики розповідають про нюанси.
Яка загальна сума дивідендів за результатами роботи компанії у 2012 році?
Загальна сума дивідендів складає 19 172 600 грн.
 
Яка сума дивідендів нарахована на одну просту акцію?
Сума на одну просту акцію складає 0,185 грн.
 
Хто отримає дивіденди за результатами роботи компанії у 2012 році?
Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, відповідно до складеного переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
А ще, у разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
Яким чином буде здійснено виплату?
Компанія здійснить виплату шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки отримувачів, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок.
У разі повернення компанії коштів, переказаних акціонерам у спосіб зазначений вище, такі кошти виплачуватимуться відповідним акціонерам через депозитарну систему України.
Який порядок виплати через депозитарну систему України дивідендів, що повернені Товариству?
Виплата через депозитарну систему України дивідендів, що повернені Товариству, здійснюється у наступному порядку:
1. Товариство щомісяця формує перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, що повернуті Товариству, і протягом трьох робочих днів після закінчення кожного місяця, протягом якого надійшли такі кошти, забезпечує зарахування отриманих коштів на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі;
2. Центральний депозитарій та депозитарні установи здійснюють наступні дії:
Центральний депозитарій надає:
  • Розрахунковому центру розрахунковий документ щодо переказу коштів з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в Розрахунковому центрі, на грошові рахунки депозитарних установ не пізніше трьох робочих днів з моменту надання акціонерним товариством Центральному депозитарію документів, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію, необхідних для здійснення виплати дивідендів;
  • депозитарним установам розпорядження про виплату дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів, із зазначенням інформації щодо виплати акціонерним товариством дивідендів, суми дивідендів, яка підлягає виплаті, а також іншу інформацію, визначену внутрішніми документами Центрального депозитарію.
Депозитарні установи мають здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів:
  • депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах;
  • власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, відповідно до умов договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників;
  • іншим (крім депонентів та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством) особам, що мають право на отримання дивідендів, протягом строку, визначеного внутрішніми документами депозитарної установи, але не більше 15 робочих днів.
Слід зазначити, що кошти, призначені для виплати дивідендів, обліковуються на грошовому рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів.
Як акціонеру перевірити чи є він в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів?
Акціонеру необхідно звернутися до АТ «Прикарпаттяобленерго» з письмовим запитом, до якого додати копії паспорта та ідентифікаційного номера, особисто засвідчені. (запит направити за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34).
Коли виплачуватимуть дивіденди?
У період з 19 червня 2018 по 18 жовтня 2018.
Хто сплатить податки з сум, отриманих акціонерами, а також візьме на себе супутні витрати?
Сума податків та зборів, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.
Витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок компанії.
Як оподатковуватиметься виплата дивідендів нерезидентам?
При виплаті дивідендів юридичним особам-нерезидентам авансовий внесок з податку на прибуток нараховується в загальновстановленому порядку. Додатково резидент має утримати податок на доходи нерезидента при виплаті дивідендів згідно з правилами, встановленими Податковим кодексом України.
Так, відповідно до вимог Податкового кодексу України резидент або постійне представництво нерезидента, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату доходу (у тому числі у вигляді дивідендів) з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від здійснення господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, які ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів за ставкою у розмірі 15 % їх суми і за їх рахунок.
Нормами Податкового кодексу України також встановлено порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.
Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами Податкового кодексу України.
Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених нормами Податкового кодексу України, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.
Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України. 
У разі неподання нерезидентом довідки відповідно до Податкового кодексу України доходи нерезидента із джерелом їх походження з України оподатковуються відповідно до законодавства України з питань оподаткування.

Чи виплата дивідендів здійснюється тільки за 2012 рік?
На виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ "Прикарпаттяобленерго" здійснює виплату дивідендів за 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 та 2010 роки за такою ж процедурою.
Де акціонери можуть отримати детальнішу інформацію?
За додатковою інформацією акціонери можуть звертатись у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:15 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) до контактної особи АТ «Прикарпаттяобленерго» Романюк Марії Дмитрівни, тел.(0342) 59 43 07; адреса електронної пошти: Mariya.Romaniuk@oe.if.ua
Також інформацію можна знайти на офіційному сайті компанії у розділі «Акціонерам» (доступ http://test.oe.if.ua/uk/shareholders)